Kredyt kupiecki - co to jest i faktycznie jest dobry dla przedsiębiorców?


Szukasz sposobów na sfinansowanie swojego biznesu? Jak widać, oferują dużo więcej niż banki czy firmy pożyczkowe. Jednym z nich jest kredyt kupiecki. O co dokładnie chodzi? Przyjrzyjmy się korzyściom, jakie oferuje. Kredyt kupiecki może być udzielony tylko przez jednego przedsiębiorcę drugiemu. Dlatego jest to forma finansowania pomiędzy firmami. Co ważne, nie dotyczy to banków ani nawet firm pożyczkowych. Sprawdź, jak to się robi.

Co to jest kredyt kupiecki?

Definicja kredytu kupieckiego jest bardzo prosta. Kredyt kupiecki, zwany również kredytem kupieckim lub towarowym, udzielany jest przez sprzedającego kupującemu w formie odroczonego terminu płatności. Jest to więc pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej.

Kredyt kupiecki jest najczęściej wykorzystywany przez małe i średnie firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. W niektórych przypadkach kredyt kupiecki to zaliczka za towary lub usługi, które nie zostały jeszcze wykonane.

Kto może udzielić kredytu kupieckiego?

W świetle prawa kredyt kupiecki to szczególny rodzaj kredytu. Jej głównym organem jest podmiot gospodarczy, który nie jest instytucją finansową. Normalna transakcja kupna i sprzedaży staje się kredytem kupieckim, gdy strony transakcji zgodzą się na odroczenie terminu płatności.

Liczba dni pomiędzy wydaniem towaru lub wykonaniem usługi a planowanym terminem płatności nazywana jest okresem kredytowania. Kto więc udziela kredytu kupieckiego, może to zrobić tylko jeden przedsiębiorca handlujący z innym.

Kto może otrzymać kredyt kupiecki?

Kredyt kupiecki może zostać udzielony przedsiębiorcom, którzy otrzymują towary lub usługi. Następnie otrzymuje od innych przedsiębiorców (dostawców towarów lub usług) opcje odroczenia płatności. Dzięki temu między innymi w jego przypadku udało się zachować płynność finansową.

Warunki uzyskania kredytu kupieckiego

Szczegółowe warunki kredytu kupieckiego negocjowane są pomiędzy dostawcą a odbiorcą towaru lub usługi. Nie można zaprzeczyć, że ta metoda płatności opiera się na zaufaniu między obiema stronami. Często mogą z tego skorzystać wieloletni partnerzy. Dlatego kredyt kupiecki nie jest udzielany nowym kontrahentom. Najczęstszy okres przedłużenia to 30 dni. Oprocentowanie kredytu kupieckiego zależy również od stron umowy.

Kredyt kupiecki - co to jest i faktycznie jest dobry dla przedsiębiorców?

Jaki jest koszt kredytu kupieckiego?

Koszt kredytu kupieckiego sprowadza się do utraty rabatu, jaki klient może otrzymać w przypadku natychmiastowej płatności. Jakie jest oprocentowanie kredytu kupieckiego? Różni się od kredytu bankowego tym, że nie ma odsetek. Przedsiębiorcy zazwyczaj nie pobierają prowizji ani żadnych dodatkowych opłat.

Kredyt kupiecki i warunki płatności

Strony umowy, zazwyczaj sprzedawca i odbiorca towaru lub usługi, uzgadniają termin wygaśnięcia kredytu kupieckiego. Zwykle zależy to od specyfiki branży. W większości przypadków około 30 dni. Dlaczego przy korzystaniu z kredytu kupieckiego wymagane są warunki płatności? W przeciwnym razie obowiązuje ta sama zasada, co w przypadku kredytów bankowych, czyli przeterminowany w związku z koniecznością zapłaty odsetek.

Oznacza to zatem, że jeśli przedsiębiorca nie ureguluje należności w wyznaczonym terminie płatności, może odczuć koszt kredytu kupieckiego.

Jak wygląda umowa kredytu kupieckiego?

Umowa kredytu kupieckiego może być zawarta w formie pisemnej, chociaż nie ma takiego obowiązku prawnego. Zwykle przyjmuje formę ustną. Ale zdecydowanie lepiej się zabezpieczyć i zrobić to na piśmie. Co powinien zawierać? Po pierwsze, dane stron umowy, termin odroczonej płatności oraz kwota. Kredytodawcy mogą również wymagać zabezpieczenia.

Upusty i rabaty – co to znaczy?

Jednym z głównych narzędzi wykorzystywanych przy kredytach kupieckich są upusty, czyli rabaty. O co dokładnie chodzi? Rabat to po prostu procentowa obniżka ceny otrzymanej przez odbiorcę w przypadku dokonania płatności bezpośrednio po otrzymaniu towaru.

W praktyce sprowadza się to do tego, że odbiorca wybierze jeden z dwóch wariantów: albo decyduje się zapłacić od razu gotówką lub inną formą (np. czek) i korzyści w postaci rabatu, albo wybiera kredyt kupiecki, czyli odroczony płatność, gdzie rabat już nie istnieje.

Oczywiście uzyskanie upustu to nie tylko decyzja beneficjenta, gdyż jego pozycja w stosunku prawnym, jako cecha kredytu kupieckiego, jest taka sama jak pozycja dłużnika, a warunkiem uzyskania tej możliwości jest decyzja wierzyciel za każdym razem.

To on sprawdza wiarygodność odbiorcy i ustala zasady udzielania kredytu kupieckiego. Zapewne brak rabatów jest po części kosztem kredytu kupieckiego, na który godzą się przedsiębiorcy decydując się na odroczenie terminu płatności za zakup towarów lub usług.

Podobne artykuły: