Ekspansja na rynki zagraniczne. Od czego zacząć?


Ekspansja na rynki zagraniczne. Od czego zacząć?

Każda firma, która odnosi sukcesy na lokalnym i ogólnopolskim rynku, prędzej czy późnej zacznie rozważać także rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne. To naturalny kierunek rozwoju, który może znacząco przyspieszyć rozwój działalności oraz przynieść firmie znacznie większe zyski. Ekspansja na rynki zagraniczne, zwłaszcza te znajdujące się poza Europą, wymaga jednak odpowiedniego przygotowania, a niekiedy także uzyskania wsparcia od specjalistów w tym zakresie.

Analiza nowego rynku i realna ocena szans na sukces

Podejmując decyzję o rozszerzeniu swojej działalności na rynki zagraniczne, warto zacząć od teorii, a konkretnie od pogłębienia swojej wiedzy na temat nowego rynku, na których chcemy sprzedawać swoje produkty i usługi. Wiedza jest kluczem do sukcesu oraz pozwala ustalić właściwy plan rozwoju eksportu. Jej posiadanie jest szczególnie istotne, jeśli w kręgu naszych zainteresowań biznesowych znajdują się rynki pozaeuropejskie, a szczególnie bardzo popularne wśród polskich przedsiębiorców rynki wschodnie, które bardzo różnią się od tych europejskich.

Międzynarodowy sukces przedsiębiorstwa w dużej mierze zależy od właściwego przygotowania się do niego. Nie wystarczy samo posiadanie innowacyjnego produktu lub usługi, jeśli nie znamy specyfiki rynku, na którym planujemy je sprzedawać. Analizę rynku możemy przeprowadzić we własnym zakresie lub ułatwić sobie to zadanie, korzystając z profesjonalnego wsparcia ekspertów. plan rozwoju eksportu można bowiem stworzyć w ramach usług konsultingowych, świadczonych przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Podczas analizy rynku, firma gromadzi informacje na temat konkretnego sektora, ocenia potencjał rynku i związane z nim ryzyko, a także wspiera eksport na poszczególnych jego etapach.

Ekspansja na rynki zagraniczne. Od czego zacząć?

Jakie czynniki powinna uwzględniać kompleksowa analiza rynku?

W ramach analizy rynku pod uwagę branych jest szereg istotnych czynników. Wśród nich ważną rolę odgrywa m. in. potencjał samej firmy. Określa on szansę na odniesienie sukcesu na danym rynku, z uwzględnieniem panujących na nim, aktualnych realiów. Oceniana jest m. in. konkurencyjność produktów lub usług na tle rozwiązań już dostępnych w sprzedaży, a także ogólne przygotowanie przedsiębiorstwa do rozszerzenia swojej działalności. Na tym etapie warto zastanowić się, czy mamy wystarczające środki finansowe na zwiększenie produkcji, rozszerzenie skali dystrybucji, a także szkolenia dla pracowników.

Analiza rynku bada także specyfikę biznesową danego kraju oraz kierunki jego rozwoju. Nie bez znaczenia jest także sama kultura współpracy biznesowej, która może być całkowicie odmienna od tej panującej w kręgach europejskich. Istotny element stanowią także kwestie biznesowe, w tym m. in. obowiązujące formy opodatkowania, strategie cenowe stosowane przez konkurencję, a także koszty prowadzenia działań marketingowych.

Ogromne znaczenie mają także obowiązujące na danym rynku regulacje prawne, które mają istotny wpływ na to, czy obcokrajowcy mogą prowadzić działalność biznesową oraz w jaki sposób. Na podstawie wszystkich tych czynników tworzony jest plan rozwoju eksportu, który pozwala odpowiedzieć na wszystkie najważniejsze pytania oraz usystematyzować cały proces ekspansji na rynki zagraniczne, znacząco ułatwiając jego realizację.

Podobne artykuły:

  • Michalina Grzebyk
  • 11-08-2022
Co to jest venture capital?
  • Robert Malinowski
  • 28-02-2023
Zaliczka na podatek - co to jest?
  • Robert Malinowski
  • 01-08-2022
Co to jest leasing zwrotny?