Zaliczka na podatek - co to jest?


Podatnicy mają w polskim porządku prawnym mnóstwo obowiązków, jednym z nich jest odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy. Opłatę tę uiszcza się w urzędzie skarbowym w określonym z góry terminie. Staje się wówczas przed wyborem, jakie będzie to rozliczenie - miesięczne, czy kwartalne.

Kogo i w jakich okolicznościach dotyczy obowiązek wpłaty zaliczki?

Do wpłat zaliczek na podatek dochodowy zobowiązane są osoby fizyczne, które trudnią się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Środki wpłacane są na przydzielony mikrorachunek podatkowy, a identyfikator stanowi NIP podatnika. Do jego obowiązków należy między innymi wskazanie rodzaju u miesiąca deklaracji. Ale zdarzają się sytuacje, w których zaliczka na podatek nie musi być wpłacona. W takiej sytuacji nie powstaje nawet obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego.

Dla kogo miesięczne i kwartalne rozliczenie podatku?

W przypadku miesięcznego rozliczenia podatku przedsiębiorca powinien być opodatkowany skalą podatkową, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zaliczki należy wówczas wpłacać do 20. dnia miesiąca, który następuje od razu po miesiącu, którego podatek dotyczy. Inną możliwością jest kwartalne rozliczenie podatku dochodowego, co dotyczy w dużej mierze podatników rozliczających się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Warunkiem jest rozpoczęcie działalności w danym roku i pozostawanie małym podatnikiem.

Zaliczka na podatek - co to jest?

Terminy wpłat zaliczek na kwartalne rozliczanie podatku dochodowego

Zaliczki w trybie kwartalnym podlegają wpłacie do 20. dnia każdego miesiąca. Ma on następować po kwartale, którego dotyczy zaliczka. Przykładowo zaliczki za pierwszy kwartał danego roku podlegają wpłacie do dnia 20 kwietnia. Natomiast za ostatni rok zaliczkę za ostatni kwartał powinno się uregulować do 20 stycznia następnego roku. Chyba, że przed upływem tego terminu podatnik złoży w urzędzie skarbowym deklarację roczną i zapłaci wynikający z niej podatek. Osoby na ryczałcie natomiast mają czas do dnia złożenia zeznania rocznego.

Podobne artykuły:

  • Robert Malinowski
  • 01-08-2022
Co to jest leasing zwrotny?
  • Michalina Grzebyk
  • 11-08-2022
Co to jest venture capital?